Nakomelingen fransebulldog 4

wereldbollove
Nakomelingen 4
 dobbyhok1
Exceptionel (Dobby) van Boranka  bij Fam: Zijlstra

finessa_van_Boranka
Finessa van Boranka   bij  Fam: Kamei

frummel_van_Boranka frummelmei2012foto_-_kopie
Frummel van Boranka  bij Dieuwertje &…

faithfull_-_kopie
Faithfull van Boranka Fam: Berkenbosch